I'am a graduated student at PJIIT. My interests include 3D computer graphics, sound and reading Pratchet books :). In my master thesis I was developing system for computation of room acoustics in real time. More info on this can be found below.

Currently I work on one of the widely used in Poland GPS Navigation system. For the last few years in every day work I was mainly using C++, Java (Android platform), MFC, WinRT and various PDA's/Smartfons.

blog: Tex-blog (old blog)
cv: mj_cv_en.txt and mj_cv_pl.txt

 


profile for Marcin Jedrzejewski at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers
Articles
Używanie CVS w PJWSTK - i ogólnie przez SSH
    Krótki tutorial o tym co to jest CVS i jak z niego korzystać na uczelni.

Doing XSLT with MSXML in C++
    Learn how to perform transformations from XML to HTML with VC++.

 

My projects..
 


 
FreePics Image Search - is a free application allowing you to browse/share/export/save as favorite - Pixabay and Openclipart images.

Program sub page : FreePics Image Search

   
Balls - is a freeware game similar to Jawbreaker game that is installed on PDAs with Windows Mobile operating system. The rules are simple, you have to click on groups of balls that have the same color.

Program sub page : Balls

   
PPC/WM Simple quotes Today Plugin : quotestoday_setup.exe  (~50KB)
quotestoday.arm.cab  (~36KB)
PPC/WM remote program execute : cerun.exe (~6KB)
    My M.Sc. thesis - Computation of room acoustics on programmable video hardware.

Article: gpuarticle.pdf
Powerpoint presentation: gpu_iccvg.ppt
video #1 (~10MB) : office_small.avi
video #2 (~10MB) : hex_small.avi
demo program (~6MB) : gpuacoustics.zip (requires at least ATI 9600 or NV 6 series video cards)

Award for the best presentation on ICCVG 2004 conference.
      MM08pl.ppt - mój wykład (trzecia cześć tej prezentacji - wymaga zalogowania) na temat przyśpieszania generowania grafiki 3D, taki mały tutorial na temat renderowania grafiki 3D a także drzew BSP ... 

chform.cpp, cky.cpp - pierwszy program oblicza postać normalną Chomskyego a drugi dla podanej postaci normalnej sprawdza czy dane słowa należą do gramatyki. Może się przydać na przedmiocie JFA (pierwszy rok magisterki)
buk.zip - a to z kolei może się przydać na BUK'ach (drugi semestr mgr.)
Graph viz - applet (a także aplikacja zewnetrzna) umożliwiająca interaktywne tworzenie grafów oraz wykonywanie różnych algorytmów na nich.
Netschape - applet wykorzystujący sieć neuronową i DFT w czasie preprocessingu, do wykrywania czy narysowany kształy jest trójkątem, kołem czy też kwadratem.
    Symulacje fizyczne - Trzy programy prezentujące symulacje ruchu harmonicznego, wahadła matematycznego, rzutu ukośnego i figur lisajous.

ruch harmoniczny i
  wahadło matematyczne : harmpend.exe
rzut ukośny : throw.exe
figury lisajous : lisajous.exe
dokumentacja : dokumentacja.doc

wymagana dll'ka : glut32.dll


    Logika modalna - Ten aplet symuluje różne połączone światy posiadające pewne atrybuty. Takiemu systemowi można zadawać różne zapytania o prawdziwość pewnych stwierdzeń.

Więcej na stronie apletu : Modal Logic 

uwagi: strona jest po angielsku a przeładowanie jej może przywiesić aplet (taki mały bug)

    SimOrgs - Jest to symulacja "sztucznego życia" za pomocą algorytmu genetycznego. Aplet pokazuje zachowania się osobników - orgów - w różnych sytuacjach zależnie od otoczenia. Celem projektu było znaleść takie warunki które najbardziej sprzyjały by komunikacji między osobnikami.

Więcej na stronie apletu : SimOrgs

 

    Składacz - Demo wczesnej wersji mojego projektu inżynierskiego (obroniony na 5 :) ), dotyczącego tworzenia dowolnych interfejsów użytkownika przy pomocy takich narzędzi jak MSVC++ oraz Macromedia Flash. Projekt ten także integruje przeglądarkę WebBrowser (Internet Explorer) oraz możliwość oglądania w oddzielnych oknach plików video przy pomocy Direct Show. Umożliwia także tworzenie okien o dowolnych kształtach.

W projekcie tym ja zajmowałem się stroną programistyczną. Jego pełną wersję można dostać w bibliotece na terenie PJWSTK.

Wczesna wersja demo : appdemo.zip
(wymaga najnowszej kontrolki shockwave)
Region builder and run app : swfregion.zip
(programs in polish but in readme.txt there is a quick english tutorial)
VC++ 6.0 source code to simple swf movie loading : flashtest.zip
Dokumentacja wersji ostatecznej : skladaczdoc.pdf 
    Unique engine - Pierwsza wersja mojego silnika 3D, lista jego najważniejszych możliwości : BSP/PVS, lightmapy, prosty język shaderów, Curved surfaces (takie jak w Q3), import map z Q3Radiant'a, multitexturing, collision detection (OBB + ellipsoids), OpenGL, CSG, SkyBox

Demo : unienginev01.zip
(przeczytaj readme.txt !)

kilka screenshotów

 

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2017
 wszystkie prawa zastrzeżone